Какво представлява термопомпата земя-вода?

В случай, че е време да оборудвате новото си жилище или имот, който е в строеж със системи за отопление и охлаждане, то може би е време да се запознаете с новите технологични решения, които спестяват голяма част от разходите.

Такива са термопомпените инсталации, които използват топлината на възобновяемите природни източници, от земята, водата и въздуха. Високоефективните термопомпи на Heliotherm, които се предлагат на Multiclima.bg, са също и с естетически дизайн и с много удобно управление. Термопомпите се делят основно на три вида, според източника на топлина, който използват. Те са геотермални – термопомпи земя-вода, хидротермални – вода-вода и аеротермални – въздух-вода.

Какво представлява термопомпата земя-вода?

Какво представлява термопомпата земя-вода и на какви цени се предлага? Това е система, която използва температурата на земята, която на една определена дълбочина е почти постоянна целогодишно. Термопомпената система, включва сонди ил земни колектори, които са различни, както можете да видите на термопомпи от Мulticlima.bg. Изграждането на подобна система е по-сложен процес, но за това пък ефективността е много висока. Към 25% електроенергия, системата генерира 75%, което осначава много висок коефициент на полезно действие.

При термопомпите КПД или коефициентът на трансформация, отразяващ разликата между по лучената енергия в системата и енергията, която системата генерира е над 7. С всички термопомпи, може да се осигури отопление, охлаждане и затопляне на водата през цялата година. Дори първоначалната цена, заради монтажа на геотермалните помпи да е по-висока, то тя се оправдава много бързо. Хидротермалните термопомпи, съответно работят с подпочвените води и при тях ефективността е също много висока. Аеротермалният тип, който работи с околния въздух е висок сезонен коефициент на полезно действие, заради промяната в температурите през годината. За това пък те са с най-ниски цени и най-бърз и лесен монтаж. Това са и най-масово изпозлваните термопомпи.

Как точно работи термопомпената инсталация? Принципът на работа се основава на принципа на Карно. ТОва е затворен цикъл, в които работният флуид непрекъснато променя състоянието си – от течност в газ. Целият процес, преминава през етапите – изпаряване, компресия, кондензация и разширяване. Хладилникът работи на подобен принцип, с разликата, че при него топлината се отделя в атмосферата, а при термопомпите – тя се оползотворява. Качественият монтаж и добрият избор на термопомпа за конкретния обект или сграда, определя дали системата ще работи оптимално. Избора на термопомпена инсталация, дава възможност, както за ефективно оползотворяване на енергията, но и недосегаемост от променливите цени на горивата, което е повече от добра новина.

За целта, Мултиклима ЕООД, които работят от години с високоефективни технологии за отопление и охлаждане, предлагат проучване и планиране на възможностите на база на характеристиките на района, спецификите на сградата и съгласуват решенията с архитекта на сградата. Така се постигат максимално добри резултати, както можете да видите и на страниците на Multiclima.bg в редицата успешно реализирани проекти. Дали ще изберем да бъдем енергийно независими в най-голямата възможна степен, зависи от нас.