Можем ли да бъдем подведени от резултатите с детектора на лъжата?

Случвало ли ви се е да се блъскате в ума си по даден казус, свързан с други лица, усещайки, че няма изход, поради липса на доказателства, въпреки, че проблемите са налице?

Ако съществува повод да се усъмните в нечие твърдение, поради възникнала ситуация в личен или професионален план и нещата могат да продължат своето развитие единствено по съдебен ред, то има нещо, което можете да направите преди това. Можете да потърсите услугите на детектора на лъжата, който да ви даде гарантиран резултат за това дали съмненията ви са основателни или не. В страниците на Detector-na-lajata.com можете да се запознаете с метода на изследване, както и с начините на провеждането му. Полиграфското изследване в центъра за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“, се прави с професионална техника, производство и сертификат от Lafayette – САЩ. Специалистите, отговорни за провеждането на всеки тест, са високо квалифицирани и освен това са под супервизията на независими американски и български експерти от Backster, Assess и APA (Американската Полиграфска Асоциация). Същото се отнася и до анализа на финалната полиграма, след като приключи теста. Тя бива проверявана на няколко нива, за да се гарантира 100% точност на резултата.

Можем ли да бъдем подведени от резултатите с детектора на лъжата?

Можем ли да бъдем подведени от резултатите с детектора на лъжата? Специалистите уверяват, че нищо не може да помогне на човек в опитите му да манипулира резултати от полиграфа. Анализите на изследването, се базират на точно определени критерии, като изменения в дишането и сърдечната дейности и др., настъпващи по време на теста. Това са психофизиологични промени, коти настъпват едновременно и не могат да се контролират волево. Използването на наркотични вещества е забранено, а влиянието на такива може само да доведе до повече съмнения. Преди да се започне със същинският тест, има няколко етапа, през които преминават възложителя и изследваното лице или лица. На първо място е срещата с възложителя, която е определяща за темите, които ще се включват в теста, както и са оформянето на въпросите. Колкото по-подробна е информацията, подадена от него, толкова по-добре и по-фокусирано ще бъде изготвен теста.

Можем ли да бъдем подведени от резултатите с детектора на лъжата?

Следващият етап е подготвителен за изследваните лица, когато се снемат биографични данни и се определя здравословното състояние и степента на адекватност на участниците. Важно е въпросите да бъдат подготвени така, че да са ясни и напълно разбираеми за изследваното лице, както и да търпят единствено еднозначни отговори. По време на цялото изследване с детектора на лъжата, се поддържа спокойна атмосфера и коректен тон и няма изненадващи въпроси, както и подвеждащи. Базовото напрежение, което може да присъства от самото провеждане на теста, се отчита предварително и апаратурата се настройва, според емоционалното състояние на изследваните лица. Освен това, критериите, по които се отчита изричането на лъжа, са различни от нервността или високото кръвно налягане, например. Вижте повече в страниците на Detector-na-lajata.com за методите и условията за провеждане на теста с полиграф и изберете сами – да продължавате ли да се лутате в съмнения или да разберете истината за няколко часа.