Може ли длъжник на Топлофикация да направи възражение за изтекла погасителна давност

Има ли право длъжника да направи възражение за изтекла погасителна давност? Разбира се, че има. По закон задълженията на длъжниците на Топлофикация могат да отпаднат с изтичането на тригодишен давностен срок. Това право обаче се изчерпва, при изтичане на срока за отговор на исковата молба! Ако в зададения срок не постъпи възражение за изтекла погасителна давност, новото възражение няма да бъде взето под внимание от съда. Ето защо, ако искате да получите отпадане на стари задължения към Топлофикация е нужно да бъдете дисциплинирани и запознати с цялостната процедура за подаване на възражения и спазването на сроковете.

Процедурата по отпадане не се проследява служебно. Длъжникът на Топлофикация трябва да направи възражение в зададените в срок. Проблемът е, че голям брой граждани не са запознати с тази процедура и не знаят, че задълженията им могат да отпаднат когато изтече тяхната давност.

В Гражданския процесуален кодекс, ясно е заявено, че „изпълнителното производство се прекратява ако взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години.“ И тъй като Топлофикация повече от 3 години не е искала извършване на изпълнителни действия, когато не това се случи, държавните съдия-изпълнители прекратяват тези дела. Това идва в следствие на бездействие от страна на взискателя, който в случая е Топлофикация.

След тези две години на бездействие от страна на Топлофикация, започва да тече новата погасителна давност, която е със срок от 5 години. Ако и през този срок Топлофикация не предприеме събирането на задълженията от длъжниците си, задълженията се зачитат за погасени по давност и Топлофикация повече няма прво да събира тези суми по съдебе ред.

Ако искате да стигнете до отпадане на стари задължения към Топлофикация, първо трябва да сте наясно със своите права и да разполагате с опитен адвокат, който да отстоява правата Ви в съда от началото до края.